İş Başvurunda bulunmak için CV nizi ik@donatcollection.com adresinede gönderebilirsiniz.

 

Donat Collection İnsan Kaynakları Politikası

Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.

İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan Donat Collection;

Şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,

Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,

Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,

Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,

İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak.

Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,

Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, esaslarını savunmaktadır.

Donat Collection çalışma ilkeleri

Temel ahlaki ve insani değerlerden yola çıkan Donat Collection ve Topluluk şirketlerinin çalışma ilkeleri:

  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
  • Şirketimizi bilgimizin kiracısı olarak değil, emeğimizin sahibi olarak görürüz.
  • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
  • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
  • Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.
TOP